Aardrijkskunde 

Educatieve escape rooms uit het onderwijsvak aardrijkskunde  


GeDwarsBoomd (digitaal) - WAA 2021 en PEDIC 2021

[ontwerp: Tomas Mertens]


DOELGROEP: leerkrachten aardrijkskunde

LEERINHOUDEN: algemene kennis

LEERPLANDOELEN: verspreid over de 3 graden

QUEESTE: de very large telescope van het World Aeronautic Agency (WAA) observeert in de nacht van 2 op 3 januari 2020 een groot rotsblok dat op weg is naar de aarde. In allerijl weten de wetenschappers van het WAA de locatie van de impact van het rotsblok te berekenen. Helaas wordt de verbinding verbroken, alvorens de coördinaten van de plaats van de impact doorgegeven kunnen worden. Of er tijdig geëvacueerd kan worden, ligt in jouw handen. Enkel indien de exacte coördinaten binnen de 45 minuten naar de bevoegde instanties doorgestuurd worden, kan de plaats van impact nog tijdig geëvacueerd worden.

DUUR: 45 minuten

LINK: https://docs.google.com/presentation/d/17827bkfoQTxBuxmGdRnvaeYqT4r3ozroTSj3LQo-hME/preview#slide=id.p-   


Radio Actief (fysiek) - VLA Oost-Vlaanderen 2019

[ontwerp: Hélène Couckuyt, Robbe Colpaert, Lennert Ramboer, Domingo Patteeuw, Tomas Mertens]


DOELGROEP: 1ste jaar secundair onderwijs (A-stroom)

LEERINHOUDEN: de escape room bevat puzzels die geënt zijn op leerplandoelstellingen die hoofdzakelijk in het eerste jaar van de A-stroom behaald worden. Daarnaast dagen de puzzels je ook uit om vakoverschrijdend te denken. Wiskundige logica en kennis van de basisbegrippen uit de natuurwetenschappen zijn nodig om de escape room tot een goed einde te brengen

LEERPLANDOELEN: AARa 2, 4, 6, 10 en 21

QUEESTE: gewapende terroristen van de gevaarlijke afscheidingsbeweging VLA dreigen er mee om een nucleaire kernreactor op te blazen. Enkel jij en jouw team kunnen een wereldwijde nucleaire ramp nog voorkomen.

DUUR: 60 minuten         "Dit was echt geweldig! Aanrader voor iedereen!!!

                                                   deelnemer VELEWE-congres


Mission R (fysiek) - Wetenschapscongres Gent 2022

[ontwerp: Manon Dhelft, Alicia Boury, Simon De Blauwe, Martijn Vlaemynck, Flor Lenglaert, Tomas Mertens]


DOELGROEP: 3de jaar secundair onderwijs (doorstroom)

LEERINHOUDEN: de puzzels behandelen de natuurwetenschappelijke en aardrijkskundige leerinhouden uit de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom) die als voorkennis in het leerplan aardrijkskunde van de tweede graad (doorstroom en dubbele finaliteit) aan bod komen.

LEERPLANDOELEN: AARa1, AARa2, AARa22, AARa24, AARa33, AARa34, AARa35, AARa36, NATa18, NATa19, NATa21, NATa22, NATa27, NATa29, NATa34   

QUEESTE: de maan. Een hemellichaam dat dagelijks aan het hemelfirmament te bewonderen is. Die fascinatie leidde in de Koude Oorlog tot een soms bitsig, geopolitiek showspel. De voortdurende strijd tussen de voormalige Sovjet-Unie en het Westen heeft voor generaal Nobrowsky nog steeds een bittere nasmaak...

DUUR: 50 minuten


Natuurwetenschappen

Educatieve escape rooms uit de onderwijsvakken chemie, biologie en fysica


Greenhouse 9 (digitaal) - Dag van de Wetenschappen 2021

[ontwerp: Tomas Mertens]


DOELGROEP: 3de jaar secundair onderwijs (doorstroom)

LEERINHOUDEN: de puzzels behandelen enkele leerinhouden uit de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom) die als voorkennis in de nieuwe leerplannen van de tweede graad aan bod komen.

LEERPLANDOELEN: NATa 23, 24, 25 en 26

QUEESTE: zaterdag 10 oktober 2081. Samen met je crew ben je verantwoordelijk voor Greenhouse 9, een experimenteel laboratorium in de Schiaparelli krater op het noordelijke halfrond van Mars.

DUUR: 20 minuten

LINK: https://docs.google.com/presentation/d/1A6qb6M1z4s2SwAhroKrsvu7eapvLeNBwlQDw-YpTbtY/preview#slide=id.p   


Manoir 1896 (digitaal) - Workshop Eekhout Academy 2021 

[ontwerp: Tomas Mertens]


DOELGROEP: 3de jaar secundair onderwijs (doorstroom)

LEERINHOUDEN: de puzzels behandelen alle leerinhouden uit de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom) die als voorkennis in het basisleerplan natuurwetenschappen van de tweede graad (doorstroom) aan bod komen.

LEERPLANDOELEN: NATa 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 35, 37, 38 en 39

QUEESTE: ergens te midden van de West-Vlaamse velden staat sinds mensenheugenis een oud, vervallen landhuis. Het landhuis behoorde destijds toe aan de gerenommeerde, adellijke familie van Arthur de Villain. Volgens de legende zou baron de Villain op de zolderkamer van het landhuis allerhande wetenschappelijke experimenten gedaan hebben. In het dorp werd gefluisterd dat de baron dit deed om het leven van zijn zieke dochter Juliette te redden. Op de avond van zijn overlijden zou baron de Villain de formule voor het eeuwige leven ontdekt hebben. Opdat de formule niet in slechte handen zou vallen, verstopte hij de formule in een kryptex die zichzelf 35 minuten na het betreden van Manoir 1896 vernietigt. De kryptex zou nog steeds op de zolderkamer liggen, zo vertelt de legende...

DUUR: 35 minuten

LINK: https://docs.google.com/presentation/d/1yK1DZQq8npF0KstJosQqfgjod4liyb_Xsi-RrFc1ngI/preview#slide=id.p  


Het Enigma van Elverdinge - Dag van de Biologie 2023

[ontwerp: Tomas Mertens & Fien Van Coillie]


DOELGROEP: 2de graad secundair onderwijs (doorstroom) 

LEERINHOUDEN: de puzzels behandelen de leerinhouden over micro-organismen uit het cesuurleerplan van de tweede graad D-finaliteit natuurwetenschappen [ D/2021/13.758/034]

LEERPLANDOELEN: 15, 16, 17 en 18

QUEESTE: een gezellig samenzijn onder vrienden krijgt een onverwachte wending. In deze digitale escape room zal je een cold case uit 1956 ""De moord op Amber Bogaert" trachten op te lossen.

DUUR: 30 minuten

LINK:

https://docs.google.com/presentation/d/1yCBmuiZtuzb90M0SOQhma3BF-m5CEWB3KOK_TMdlqgY/preview#slide=id.p  Natuurwetenschappen & aardrijkskunde

Educatieve escape rooms uit de onderwijsvakken natuurwetenschappen en aardrijkskunde


Het Enigma van Elverdinge - Wetenschapscongres A'pen 2023

[ontwerp: Tomas Mertens]


LEERINHOUDEN: de puzzels behandelen enkele leerinhouden uit de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom) die binnen een themaweek rond water geïmplementeerd kunnen worden.

LEERPLANDOELEN: NATa 13, 14, 16, 18, 19 en AARa 5, 6, 11, 14 15                                   

QUEESTE: een gezellig samenzijn onder vrienden krijgt een onverwachte wending. In deze digitale escape room zal je een cold case uit 1956 ""De moord op Amber Bogaert" trachten op te lossen.

DUUR: 25 minuten

LINK: 

https://docs.google.com/presentation/d/1PlXwggiaIGpc6u-Y58QtfXUyx3L1FcEGBAVbMCrodEA/preview?slide=id.p 


Natuur, ruimte en techniek

Educatieve escape rooms uit de onderwijsvakken natuurwetenschappen, aardrijkskunde en/of techniek


Spiralium in gevaar! - Bachelorproef VIVES Hogeschool Torhout

[ontwerp: Tijs Depoorter]


LEERINHOUDEN: de puzzels behandelen (beperkt) enkele leerinhouden de leerplannen natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek uit de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom)

LEERPLANDOELEN: natuurwetenschappen (LPD 9, 10 en 12), aardrijkskunde (LPD 3, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 20 en 22) en techniek (LPD 8 en 15)

QUEESTE: Professor Antonio heeft zijn leven toegewijd aan het vinden van met uitsterven bedreigde organismen. Na een lange zoektocht vond hij in een onherbergzaam gebied van het Amazonewoud één Spiraliumplant, een plant met mysterieuze geneeskundige krachten. Help jij de professor om deze plant in leven te houden?

DUUR: 50 minuten

LINK: 
emailadres: escaperoomatschool@gmail.com 
wachtwoord: escaperoom@school5!
map: TIJS DEPOORTER 


Het mysterie van professor Micro - Bachelorproef VIVES Hogeschool Torhout

[ontwerp: Lena Standaert]


LEERINHOUDEN: de puzzels behandelen (beperkt) enkele leerinhouden de leerplannen natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek uit de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom)

LEERPLANDOELEN: natuurwetenschappen (LPD 40), aardrijkskunde (LPD 21) en techniek (LPD 27 en 28)

QUEESTE: Professor Micro is een geniale, charmante microbioloog die vreselijk verstrooid is. Hij onderzocht al jaren hoe micro-organismen zich voortplanten en hoe we dit kunnen gebruiken om nieuwe bacteriën te kweken, met als doel om zieke mensen te helpen met goede bacteriën. Door zijn verstrooidheid voegde hij per ongeluk 2 soorten bacteriën samen, waardoor heel wat mensen en planten ziek werden. De nieuwe bacterie doodde ook alle andere soorten bacteriën die op zijn pad kwamen…

DUUR: 40 minuten

LINK:
emailadres: escaperoomatschool@gmail.com
wachtwoord: escaperoom@school5!
map: LENA STANDAERT 


Quake Escape: Bunker Breakout! - Bachelorproef VIVES Hogeschool Torhout

[ontwerp: Frauke Buyck]


LEERINHOUDEN: de puzzels behandelen (beperkt) enkele leerinhouden de leerplannen natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek uit de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom)

LEERPLANDOELEN: natuurwetenschappen (LPD 32, 33 en 34), aardrijkskunde (LPD 4, 12 en 13) en techniek (LPD 20)

QUEESTE: Na een verwoestende aardbeving kom je vast te zitten in een ondergrondse bunker. Voorlopig zijn de voedselvoorraden nog voldoende, maar je wil uiteraard zo snel mogelijk contact maken met de buitenwereld. Je enige redding is een wat oude gsm. Helaas is de ontgrendelingscode zoek...

DUUR: 30 - 40 minuten


LINK:
emailadres: escaperoomatschool@gmail.com
wachtwoord: escaperoom@school5!
map: FRAUKE BUYCK  


 Antigif gezocht! - Bachelorproef VIVES Hogeschool Torhout

[ontwerp: Stephanie Devos]


LEERINHOUDEN: de puzzels behandelen (beperkt) enkele leerinhouden de leerplannen natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek uit de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom)

LEERPLANDOELEN: natuurwetenschappen (LPD 10), aardrijkskunde (LPD 3, 14, 15, 17 en 20) en techniek (LPD 15 en 18)

QUEESTE: Midden in de jungle werd recent een verwarde wetenschapper aangetroffen. Hij is duidelijk ziek en heeft dringend medische bijstand nodig. In allerijl werd hij overgebracht naar het lokale veldhospitaal. Daar tapte men bloed af en stelde men vast dat hij gebeten was door een giftige slang. Door de grote toevloed aan patiënten werden enkele bloedstalen echter verwisseld... 

DUUR: 30 minuten

LINK:
emailadres: escaperoomatschool@gmail.com
wachtwoord: escaperoom@school5!
map: STEPHANIE DEVOS   

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started