BLANCO ER-ONTWERPEN

Zelf snel aan de slag... 


Wie snel aan de slag wil met een educatieve escape room kan gebruik maken van enkele digitale ontwerpen. Het gaat hier om blanco settings, waaraan je als leerkracht zelf de nodige weblinks (Bookwidgets, Google Forms,...) kan toevoegen.

Bekijk vooraf zeker het instructiefilmpje via de QR-code hiernaast. 

De login-gegevens voor de Google Drive:

emailadres: escaperoomatschool@gmail.com  wachtwoord: escaperoom@school5! 


Greenhouse 9


DRIVE-MAP GREENHOUSE 9

    Escape roomontwerp zonder Bookwidgetverwijzingen

    introductiefragment

    escapefragment

    Google Forms voor de kraanbeveiliging


Het Enigma van Elveringe


DRIVE-MAP HET ENIGMA VAN ELVERINGE

   Escape roomontwerp zonder Bookwidgetverwijzingen

   de verschillende bewijsstukken

   Google Forms voor het slot op de wereldbolDATA-ACQUISITIE

Voor wie een bijdrage wil leveren aan het onderzoek naar de educatieve meerwaarde van escape rooms  


Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started