ContactWorkshops


  • Didactiek van educatieve escape room          
  • Design van digitale en fysieke escape room  
  • Escape room op maat

De inhoud en tarieven worden steeds in samenspraak met de organiserende partner bepaald.  

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started