De nieuwe leerplannen en de veranderende maatschappelijke context daagt leerkrachten uit om nieuwe werkvormen te integreren in hun traditionele didactiek. In dat kader zijn de eerste studies over de implementatie van escape rooms voor educatieve doeleinden veelbelovend. Een escape room biedt de leerlingen een krachtige en activerende leeromgeving aan, waarin ze op een gemotiveerde manier aan hun 21e-eeuwse vaardigheden kunnen werken. De toekomst van deze werkvorm in de klas lijkt alvast verzekerd, al zal longitudinaal onderzoek de didactische meerwaarde van de educatieve escape room verder moeten onderbouwen.

Tomas Mertens 

 


The potential of escape rooms is affirmed as an innovative educational tool.

                                                                                     Ferreiro-Gonzalez et al., 2019                                                                    


For secondary education, claimed benifits for the introduction of escape rooms are students working in an intrinsically motivated way, triggered by content-based puzzles, while developing the four C's: critical thinking, collaboration, creativity and communication.

                                                                                         Roekel, 2011; Pollock, 2015; EDU, 2018


Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started